O mateřské škole

Mateřská škola byla založena po roce 1945 v době osídlování pohraničí a sídlila v budově Obecné školy.

Již v roce 1947 však nestačila pojmout všechny zapsané děti, a tak obec přistoupila k adaptaci rodinného domu a vybudovala tak dvoutřídní mateřskou školu. První zápis v kronice nové mateřské školy je z roku 1951. V této podobě s menšími změnami pracovala až do letošního roku.

Mateřská škola se nachází ve větší obci, v krásném, ale drsnějším přírodním prostředí obklopena prostornou,dobře vybavenou zahradou. Je jednotřídní. Není účelově postavená, ale po opravách dostatečně prostorná, účelně zařízená a dobře vybavená hračkami a pomůckami.

Otápěná je elektrickým ústředním topením. Je zde herna, třída, jídelna s kuchyňským koutem, ředitelna, umývárna, WC, šatna a chodba. Obědy se dovážejí ze školní jídelny při ZŠ. Do mateřské školy dochází děti z obce Jívová, Hraniční Petrovice a Pohořany. Kapacita je 28 dětí.

Filozofií naší školy je rozvíjet samostatné a zdravě sebevědomé děti cestou přirozené výchovy, položit základy celoživotního vzdělávání všem dětem podle jejich možností, zájmů a potřeb.

Pracujeme podle nového Rámcového programu předškolního vzdělávání, nabízíme kvalitní standardní i nadstandardní péči o všechny děti naší školy(sportovní a kulturní akce pro rodiče i děti, výlety, návštěvy divadla a dopravního hřiště). Ve vzdělávání upřednostňujeme rozvíjení smyslového vnímání jako základu veškerého přirozeného poznávání a denně se věnujeme též prevenci vadné výslovnosti a rozvíjením komunikativních dovedností dětí.

Veškeré snažení všech zaměstnanců školy směřuje k tomu, aby zde bylo dítě maximálně šťastné a spokojené.

Velkou péči věnujeme také spolupráci s rodiči a jejich informovanosti. Tradicí je také několikaletá spolupráce se ZŠ Jívová a s MŠ Domašov u Šternberka.