Poděkování

Rády bychom touto cestou poděkovaly všem, kteří s mateřskou školou po celý rok spolupracovali – Obci Jívová, Základní škole a především rodičům za jejich vstřícnost, pochopení a pomoc. Ať už se jednalo o papíry na kreslení pro děti, výtvarný materiál, ušití návleků, novou vitrínu aj. Také bychom chtěly poděkovat všem, kteří se podíleli na přípravě a realizaci Kouzelného lesa. Všem nádherným pohádkovým bytostem, těm, kteří připravili trasu, soutěže i občerstvení pro děti.

Přejeme dětem nádherné prázdniny, kouzelné zážitky a rodičům co nejpříjemněji strávené letní dny

 

Zaměstnanci MŠ Jívová