Zápis z třídních schůzek – 14. 1. 2016

  1. Na úvod přivítala ředitelka rodiče a především hosty, p. ředitelku ZŠ Jívová Pavlu Krátkou a p. Mazánka z Krajské hygienické stanice.

  1. Paní ředitelka rodičům sdělila základní informace o zralosti dítěte pro školní docházku, informace k zápisu do ZŠ Jívová, který se bude konat 27.1. 2016. Předala všem rodičům předškoláků potřebné informace na letáčcích, stejně tak Desatero předškoláka. Nastínila rodičům, jak bude zápis do ZŠ probíhat, na co mohou dítě připravit.
  1. Častý výskyt vší v mateřské škole v posledním období bylo podnětem zorganizovat pro rodiče přednášku od odborníka z hygienické stanice na dané téma. Pan Mazánek rodičům danou situaci vysvětlil, vysvětlil možnosti prevence, jak postupovat při výskytu vší, o tom, že je nutné v co nejkratší době informovat MŠ. Každý z rodičů dostal informační leták.
  1. Stravné – v současné době se platí zálohově na měsíc dopředu. Musí být zaplaceno vždy do 20. v měsíci na další měsíc, a to buď převodem na účet školní jídelny, nebo hotově v ZŠ u vedoucí školní jídelny. Za opakovanou pozdní úhradu může být dítěti ukončena docházka do MŠ. Ke konci měsíce dostane MŠ ze školní jídelny seznam dětí, které nemají zaplaceno. Tito nebudou 1. následujícího měsíce přijati do MŠ. MŠ nesmí přijmout dítě bez stravy.
  1. Plavecký výcvik – rodiče odsouhlasili konání plaveckého výcviku v Bohuňovicích. Začátek kurzu bude 23. 3. 2016. Jezdit se bude každou středu až do konce června, tedy 15 lekcí. Cena je 45 Kč/ dítě/lekce. Celková cena je 675,- Kč za kurz. Do ceny se bude také počítat doprava. Proto se bude od rodičů vybírat 1500,- Kč (kurz + doprava).
  2. Rodiče byli seznámeni s plánem akcí na 2.pol.školního roku 2015/2016. Všem byly rozdány letáčky s tímto plánem.
  1. Rodiče byli taktéž seznámeni s možností konání lyžařské školičky pro předškoláky ve ski areálu v Hlubočkách. Cena za 5 lekcí je 1920,- Kč. V ceně je zahrnuta doprava, svačina, zapůjčení přilby a výuka. Letos jsou již kurzy naplněny. Možnost proto připadá až na příští sezonu. Rodiče se rozhodnou na schůzkách v září.
  1. Pozvánka – 12.5. 2016 od 16.00 hod se uskuteční přednáška s psycholožkou a speciální pedagožkou p. Lenkou Bínovou z Brna o školní zralosti dítěte, ADHD, ADD, výchovných problémech, hranicích a rituálech, které jsou pro dítě důležité, aby se cítilo bezpečně.

 

 

 

 

V Jívové dne 14.1. 2016             Zapsala: Mgr. Žaneta Fryčáková